Blogia

XUVENTUDEVERÍN

O C.D.R. PORTAS ABERTAS TRABALLA POLA INCLUSIÓN SOCIAL NA COMARCA

O C.D.R. Portas Abertas puxo en marcha un proxecto que engloba un conxunto de actividades formativas,de cara a unha futura inserción laboral dun grupo de persoas pertencentes a colectivos desfavorecidos da comarca de Verín, (Inmigrantes, etnia xitana, minusválidos, mulleres solas con cargos familiares e desempregados/as de larga duración).

O proxecto deu comezo no mes de Xulio, e finalizará en Decembro.

Ademais de Verín, tamén se pretende achegar ós concellos de Vilardevós e Oimbra, as novas tecnoloxías, así como a orientación e asesoramento con vistas a conseguir un posto de traballo.

A formación compleméntase con debates sobre temas de actualidade e interés (violencia de xénero, desigualdades sociais, mediosde comunicación). Unha vez finalizado o curso, as persoas participantes recibirán un diploma acreditativo.

Os cursos impártense no Centro Red Conecta ubicado en Verín  na Avenida de Sousas e nos concellos do rural nas aulas ou telecentros Red.es.

Tódolos usuarios, son derivados dos Servicios Sociais de Verín e da Mancomunijdade, a través da CruzRoxa que é o punto de inclusión social na comarca.

O C.D.R. Portas Abertas, tralo éxito do proxecto "Itinerario Formativo e Laboral", levado a cabo en anos anteriores, quere darlle continuidade durante o ano2006 con este novo proxecto buscando unha maior formación e inserción laboral entre as persoas pertencentes a colectivos desfavorecidos de Verín.

 

NOVOS CURSOS DE INFORMÁTICA NA RED CONECTA

Dende as 10 ata as 21 horas 

INICIACIÓN Á INFORMÁTICA (20 horas- 8€)

WORD (30 horas- 12€)

POWER POINT (15 horas – 6€)

EXCEL (30 horas- 12€)

NAVEGACIÓN POR INTERNET(15 horas – 6€)

MAIS INFORMACIÓN
Av. Sousas  39 ( local de FEMURo e C.D.R. Portas Abertas)
Tlf: 988411390 (preguntar por OLGA) 

INFORMÁTICA PARA NEN@S

E ADEMAIS…

Acceso libre a internet por 0,70 € / hora

Outras actividades infantís e xuvenís

Biblioteca infantil e xuvenil

Bolsa de emprego 

¡¡RESERVA XA A TÚA PRAZA!!  

 

 

ACTO ENTREGA DE DIPLOMAS PROXECTO CONECTA XÓVEN

CONECTA XOVEN: Proxecto co obxectivo de “formar a xóvenes en habilidades sociais e novas tecnoloxías para que despois poidan instruir a persoas adultas no seu entorno”. 

O Centro de Desenvolvemento Rural “Portas Abertas” e máis a Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (FEMURO) en colaboración coa Fundación Esplai e Microsoft, puxeron en marcha este proxecto de alfabetización dixital que chegou na súa primerira fase a 72 persoas adultas e 19 xóvenes. 

Conecta Xoven ofreceu información e formación a xóvenes de entre 16 e 17 anos, para que de maneira voluntaria pudieran ensinar coñecementos básicos de informática a persoas adultas que nunca usaran o ordenador.  

Este proxecto baseouse no principio educativo de “aprendizaxe-servizo” xa que o primeiro paso consistiu na formación dos/as xóvenes, que posteriormente revertiron o aprendido na comunidade a través das clases de informática que impartiron á xente dos municipios da Comarca de Verín, que en ocasións eran os/as seus pais/nais, avós e avoas e veciños/as. 

Para rematar esta primeira parte do proxecto, tivo lugar un acto de entrega de diplomas no que participaron: representantes das entidades organizadoras, o alcalde de verín, o orientador do I.E.S. GarcíaBarbón, e xóvenes e adultos que participaron no proxecto. Todos/as fixeron unha valoración persoal do que significou para eles/as o proxecto. Seguidamente fíxose a entrega de diplomas e finalizou o acto con unha entrega de agasallos cedidos por “Ordenadores Verín” e “Roberto Verino”

 

ENTIDADES E ORGANISMOS DO "CONECTA XOVEN"

ENTIDADES E ORGANISMOS DO "CONECTA XOVEN"

O proxecto "Conecta Xoven" é un proxecto posto en marcha pola Fundación Esplai de Barcelona co financiamento de MICROSOFT estase a desenvolver nestes momentos en varios puntos da xeografía española: Barcelona, Madrid, Bilbao, Asturias, Cádiz e Ourense (na comarca de Monterrei). En cada un de estes puntos é levado a cabo por diversas ONG’s e, no noso caso, son a Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (situada na Av. Sousas nº39, en Verín) e o Centro de Desenvolvemento Rural Portas Abertas (situado en Arzádegos, Vilardevós). Esta é unha experiencia piloto en toda España e nós somos a única entidade que leva a cabo este proxecto no medio rural.

SESIÓNS DO CURSO DE VOLUNTARIADO EN NOVAS TECNOLOXÍAS: CONECTA XOVEN

SESIÓNS DO CURSO DE VOLUNTARIADO EN NOVAS TECNOLOXÍAS: CONECTA XOVEN

As sesións a traballar cos/as xóvenes contarán dun total de 20 horas de curso de formación máis as titorías que realizaránse cando o/a voluntario/a teña que poñer en práctica os coñecementos adquiridos nel. As sesións de formación serán de dúas horas semanais (10 sesións en total) e os contidos serán os seguintes:

1. Presentación e pautas do proxecto

2. Organización do curso, presentación dos contidos dos cursos de persoas adultas

3. Ferramentas de traballo e grupo de persoas adultas

4. O perfil do/a monitor/a ideal e habilidades sociais básicas

5. Psicoloxía do mundo adulto e visita dunha persoa que haxa participado como alumna nun curso de alfabetización dixital

6. Preparación de sesións de informática

7. Comunicacón ¿como falar en público?

8. Rol playing: cómo dar unha clase

9. Continuación de preparación de sesións e rol playing

10. Valoración, calendario de traballo, distribución por parellas

PARA MÁIS INFORMACIÓN

Av. Sousas nº39 (Verín)

TLF. 988 41 13 90 (preguntar por JANE)

PRÓXIMA POSTA EN MARCHA DO CONECTA XOVEN

PRÓXIMA POSTA EN MARCHA DO CONECTA XOVEN

DEFINICIÓN E UBICACIÓN

Conecta Xoven é un proxecto de aprendizaxe e servizo que impulsa a participación dos/as xóvenes na súa comunidade mediante accions formativas orientadas á alfabetización dixital.

Esta iniciativa foi impulsada dende a Red Conecta, un proxecto posto en marcha no ano 2003 entre tres entidades: FEMURO, CDR PORTAS ABERTAS e máis FUNDACIÓN ESPLAI. Esta é unha aula de alfabetización dixital dirixida á poboación máis desfavorecida e mías aquela que non tivo oportunidade de formarse nas novas tecnoloxías.

Continuando a liña da alfabetización dixital preténdese, co Conecta Xoven, implicar ós / as adolescentes neste proceso, facéndoos partícipes do cambio social positivo que esto comporta.

POBOACIÓN DESTINATARIA

- Xóvenes de entre 16 e 18 anos (voluntari@s).

- Persoas adultas (alumnado)

OBXETIVO XERAL

- Formar a xóvenes en habilidades sociais e novas tecnoloxías para que despois eles/as poidan instruir a persoas adultas do seu entorno.

METODOLOXÍA

1. Formar a un grupo de xóvenes (entre 14 e 20 alumnos/as) en novas tecnoloxías, habilidades sociais e técnicas de docencia nun total de 20 horas.

2. Faránse parellas de xóvenes para preparar e impartir os cursos. Cada parella fará un curso de alfabetización na súa aldea ou en Verín de 20 horas. Durante a preparación e durante o curso, terán tutorías periódicas coa dinamizadora do proxecto.

PÁXINA WEB

www.conectajoven.net


CURSOS DE WORD E POWER POINT

CURSOS DE WORD E POWER POINT

A partir de Xaneiro na aula Red Conecta vanse impartir cursos de Word e Power Point para nenos, xoves e persoas adultas a partir de 8 anos. Nestes cursos aprenderemos a:

- Cambiar os formatos das letras, así como a alinear os textos.
- Facer táboas : horarios escolares, calendarios, etc.
- Facer presentacións animadas en Power Point; para iso, elaboraremos unha historia coas nosas fotos persoais ou coas fotos dun artista que nos agrade.

O horario destes cursos aínda está por definir, xa que se porán en función da demanda. O horario será entre ás 10.00 ata as 21 horas, 1 hora e media por día dous ou tres días á semana. A duración total do curso é de 20 horas, e o prezo é 7€ o curso completo.

A aula atópase na Av. Sousas nº 39, e para inscribirse só tes que achegarte alí ou chamar ao 988.411390.

CARNÉ XOVE

Un carné destinado a facilitar os mozos/as de 12 a 25 anos ámbolos dous inclusive o acceso a diferentes bens e servicios a través de descontos e vantaxes, en todolos ambitos: cultural, aloxamento, transporte, comercial, ensino, viaxes etc.
Con este carné poderás obter descontos en: museos, zoos, parque de atraccións, cursos de idiomas, albergues, campamentos, telefonía, ópticas, librerías, roupa, autoescolas etc, etc. Para obter o carné achegarse a OMIX (Oficina Municipal de Información Xuvenil, Casa da Xuventude, 1º andar, cubrir un impreso, presentar unha foto, o DNI e pagar 6€.Ten unha vixencia de 2 anos contados a partir da data da súa expedición.

equipo de prevención de drogodependencias

Os servizos sociais de atención primaria da Mancomunidade forman tamén o equipo de prevención de drogodependencias, que traballa nos programas:
.Dentro do ámbito familiar: "Prevención na casa" é unha escola de pais e nais.
. No ámbito escolar: "Cinensino" "Materiais didácticos" e "Ratos na radio"
.Dentro do ámbito comunitario: a revista informativo "Enter@.te"

CÓMETE O MUNDO

CÓMETE O MUNDO

Cómete o mundo é unha nova iniciativa do centro Red Conecta.

-OBXECTIVO-
Facer un libro de cociña de receitas caseiras, tradicionais e interculturais, elaborado conxuntamente entre asociacións e outros colectivos.

-POBOACIÓN DESTINATARIA-
Todas aquelas persoas que estean interesadas en participar neste proxecto conxunto: sexan homes, mulleres, inmigrantes, persoas que pertezcan a asociacións, que non pertezcan a ningunha, con coñecementos de informática ou non...

- DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE -
A actividade consiste en cursos intensivos de informática de 8 horas aproximadamente, nos que se traballará de manera básica o Microsoft Word có obxetivo final de pasar receitas de cociña ó ordenador. Aprenderemos entre outras cousas a:

- Traballar os formatos de texto, cuadros de texto, imaxes, word Art, etc.

Cada persoa fará un total de 3 ou 4 receitas, en función do ritmo de cada un/unha. As receitas terán que ser, preferiblemente: un primer plato, un segundo e un postre (poidendo engadir tamén bebidas, entrantes, etc.). Terán que ser receitas caseiras, non valerán as sacadas de libros de cociña nin de revistas. Todas as persoas do grupo poderánse levar a casa as receitas das/os compañeiras/os.

As persoas que haxan participado neste proxecto poderán adquirir o libro a precio de coste (cobraránse as impresións e a encuadernación).

- PREZO -
Cobrarase un precio simbólico de 3 € por persoa (por as oito horas de curso).

- GRUPOS E HORARIOS -
Os grupos serán como máximo de 9 persoas. As sesións serán de dúas horas cada unha (4 días en total).
Os horarios aínda están por definir. Poderán ser dende ás 10 ata as 21 horas.

- INSCRICIÓN-
Chamar ó 988.411390
Vir persoalmente a Av. Sousas nº39.
Preguntar por Jane, a encargada da Red Conecta.

,

ALBERGUE RURAL MULTIUSOS (CDR PORTAS ABERTAS)

ALBERGUE RURAL MULTIUSOS (CDR PORTAS ABERTAS)

O CDR Portas Abertas conta cun Albergue Rural Multiusos con instalacións onde poder realizar as actividades e ó mesmo tempo permañecer aloxados/as (24 persoas) na aldea de Vilarello da Cota no Concello de Vilardevós (Ourense) en pleno medio rural e fornteira con Portugal (a 1 km).

- ACTIVIDADES -
Obradoiros de Educación Ambiental: ruta do contrabando, racollida selectiva, reciclaxe...
Obradoiro de Ocio e Tempo de Lecer: xoguetes tradicionais, xogos de interior, exterior e cooperativos, manualidades, contos e lendas tradicionais...
Obradoiro artesanal: cestería, tear, folclore ...

- MODALIDADES DE ESTANCIA -
Visitas de medio día, día completo, fin de semana, unha semana, periodos vacacionais.
1. Utilización dos localis cos que conta o Centro: cociña, comedor, habitacións, baños,sa de reunión e xogos.
2. contar ademáis cos servicios de cociña e limpeza.
3. Dispoñer do equipo de monitores/as de tempo libre así como de educadores/as e guías locais.

- MÁIS INFORMACIÓN -
Rúa Escola nº14, 32616 Arzádegos, Vilardevós, Ourense
Teléfono e fax: 988417232- 670266570/80
Correo electrónico: cdrportasabertas@wanadoo.es
Páxina web: CDR PORTAS ABERTAS

O Cdr Portas Abertas está incluido na Confederación de Centros de Desenvolvemento Rural COCEDER

SERVIZOS DA RED CONECTA

SERVIZOS DA  RED CONECTA

- CURSOS DE INFORMÁTICA -
Na aula Red Conecta (ubicada na Av. de Sousas 39) desenvólvense as seguintes actividades:
introducción á informática (20 horas), introducción a Word e Power Point (20 horas), navegación por internet (15 horas), e para os nenos e as nenas de entre 4 e 12 anos, obradoiros de informática e actividades de ocio e tempo de lecer.
O prezo dos cursos oscila entre os 7 e os 10 euros (por curso completo) e os horarios van dende as 10 ata as 21.30 horas.
Ademáis destes cursos, poderánse ofertar outros en función da demanda.

- ACCESO LIBRE A INTERNET -
A aula pon a disposición de calquera os ordenadores para uso libre e navegación por internet, cobrando á hora a 0.70 €. Podénse facer traballos ou documentos e imprimilos, e a persoa encargada da aula apoiará en canto poida ós/as usuarios deste servizo.

- BIBLIOTECA -
A aula conta tamén cunha biblioteca infantil e xuvenil con máis de 400 libros (entre contos, novelas e libros de consulta) e calquera pode facer uso de ela gratuitamente (págase 1€ por facer o carnet).
Esta biblioteca formóuse a partir das donacións de editoriales e tamén de particulares. Se alguén ten libros de calqueira tipo que non queira pode traelos a nosa aula.

- PERSOAL CO QUE CONTAMOS-

A aula Red Conecta está dirixida por unha dinamizadora (Educadora Social) e ésta é apoiada por persoal voluntario. Se queres participar como voluntario/a nas nosas actividades só tes que dirixirte á aula e falar ca dinamizadora.

TELÉFONO: 988411390null

situación, dirección e composición

Os Servicios Sociais da Mancomunidade de Verín están en:
Galerias Portas de Madrid
Rúa da Muralla s/n C.P. 32600
Teléfono: 988412048

Profesionais que traballan no centro:

Servicios Sociais de Atención Primaria:
1 Psicóloga de Atención Primaria
3 Traballadoras Sociais
2 Aux. Administrativos

Servicios Sociais de Atención Especializada:
1 Logopeda
1 Psicóloga
1 Pedagoga