Blogia
XUVENTUDEVERÍN

equipo de prevención de drogodependencias

Os servizos sociais de atención primaria da Mancomunidade forman tamén o equipo de prevención de drogodependencias, que traballa nos programas:
.Dentro do ámbito familiar: "Prevención na casa" é unha escola de pais e nais.
. No ámbito escolar: "Cinensino" "Materiais didácticos" e "Ratos na radio"
.Dentro do ámbito comunitario: a revista informativo "Enter@.te"

0 comentarios